کد : 12554      تاریخ ایجاد : ۱۳۹۶ جمعه ۱۳ مرداد    آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۷ جمعه ۱۷ فروردين
تعداد بازدید : 2252
ثبت نام کنید ...

  

 

ساختن آینده ای خوب و پر از موفقیت در

 

 مدرسه کارآفرینی و کسب و کار کآشف 

 

کمترین کمک ما به شما خواهد بود ... 


 

 

 

 

شما می تونید در مدرسه کارآفرینی کآشف ثبت نام کنید و مسیر پیشرفت خودتان را شروع کنید  

 

(توجه: بعد از ثبت نام در برنامه دلخواه تان، لطفا به صفحه شخصی خودتان مراجعه کنید)

 

 

     

 

 

 

 

 

   

       

 

 

مجموعه برنامه های قابل ارائه برای:    دانش آموزان  /   اولیاء و والدین  /  مربیان            بازگشت

 

 
پایش کارآفرینی هدایت تحصیلی و شغلی مرکز مشاوره و روانشناسی
اطلاعات بیشتر/ ثبت نام اطلاعات بیشتر/ ثبت نام اطلاعات بیشتر/ ثبت نام
     
کلاس های آموزشی کاشف چهارمین فنجان چای داغ یازدهمین جمعه بازار
اطلاعات بیشتر/ ثبت نام اطلاعات بیشتر/ ثبت نام اطلاعات بیشتر/ ثبت نام
     
     
پنجمین بومی نو کاشف مرکز رشد و شتاب دهنده کاشف بیمه  کآشف
اطلاعات بیشتر/ ثبت نام اطلاعات بیشتر/ ثبت نام اطلاعات بیشتر/ ثبت نام
     
     
     

اگر دوست دارید همه این خدمات را یکجا دریافت کنید می توانید در بسته آموزشی کآشفی - شو  ثبت نام کنید

اطلاعات بیشتر / ثبت نام

 

و اگر دوست داشته باشید داستانهای جذاب از زندگی کارآفرینان ایرانی و غیر ایرانی بشنوید، می توانید اینجا را کلیک کنید 

 

  

       

 

 

مجموعه برنامه های قابل ارائه برای:    دانش آموزان  /   اولیاء و والدین  /  مربیان            بازگشت

 

   
پایش کارآفرینی ویژه والدین دوره آموزشی فرزند پروری دوره آموزشی توسعه فردی
اطلاعات بیشترثبت نام اطلاعات بیشتر/  ثبت نام اطلاعات بیشتر/ ثبت نام
     
     
     
     
     

 

 

 

   

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموعه برنامه های قابل ارائه برای:    دانش آموزان  /   اولیاء و والدین  /  مربیان             بازگشت

 

   
ثبت نام اولیه در دوره تربیت مربی پایش ویژه مربیان ثبت نام نهایی در دوره تربیت مربی
اطلاعات بیشتر/ ثبت نام اطلاعات بیشتر/ ثبت نام اطلاعات بیشتر/ ثبت نام
     
     
شرکت در دوره های تربیت مربی   خدمات ویژه مربیان کآشفی
اطلاعات بیشتر/ ثبت نام   اطلاعات بیشتر/ ثبت نام
     

 

 

 

 

  

 

      

 بازگشت

برای ثبت نام در یکی از پایش های کارآفرینی کآشف، لطفا بر روی دکمه ثبت نام کلیک کنید:

 

 

 

 

     

 بازگشت

برای ثبت نام در هدایت تحصیلی و شغلی کآشف، لطفا بر روی دکمه ثبت نام کلیک کنید:

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 بازگشت

برای تهیه بسته های آموزشی کآشفی شو، لطفا بر روی دکمه ثبت نام کلیک کنید:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 بازگشت

برای ثبت نام در جمعه بازارهای دانش آموزی کآشف، لطفا بر روی دکمه ثبت نام کلیک کنید:

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 بازگشت

برای ثبت نام در بومی نو های دانش آموزی کآشف، لطفا بر روی دکمه ثبت نام کلیک کنید:

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 بازگشت

برای ثبت نام در کلاسهای دانش آموزی کآشف، لطفا بر روی دکمه ثبت نام کلیک کنید:


 

 

 

 

 

 

 

     

 بازگشت

برای ثبت نام در مرکز رشد دانش آموزی کآشف، لطفا بر روی دکمه ثبت نام کلیک کنید:

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

************************************* 

از اینکه ما را انتخاب کردید به خود می بالیم. با ماه همراه باشید در سایر خدمات کآشف:

 

پایش های کآشف          دوره های آموزشی کآشف              جمعه بازار کآشف             بومینوی کآشف         بیمه کآشف            خدمات مشاوره کلینیکی کآشف